ارزان ولی سرگرم کننده!

Tyrant’s Blessing

99,900 تومان299,900 تومان

Voltaire: The Vegan Vampire

111,000 تومان

Life of Delta

148,900 تومان299,900 تومان

Far Cry 6

150,000 تومان699,900 تومان

Tiny Tina’s Wonderlands

270,000 تومان

دسته بندی ها

اکشن

12 محصول

ماجراجویی

12 محصول

کژوال

12 محصول

پرفروش ها

این بازی هارو از دست نده!

چه سبک بازی دوس داری؟!

هنوز تموم نشده! 👇

تازه ها

A Plague Tale: Requiem

375,000 تومان599,900 تومان

Assassin’s Creed Mirage

499,900 تومان

Asterigos: Curse of the Stars

242,500 تومان399,900 تومان

Borderlands 3

599,900 تومان699,900 تومان

Call of Duty: Modern Warfare II

699,900 تومان999,900 تومان

بزودی...

Call of Duty: Modern Warfare II

699,900 تومان999,900 تومان

Dead Island 2

539,900 تومان699,900 تومان

Elden Ring

599,900 تومان699,900 تومان

Horizon Forbidden West

699,900 تومان799,900 تومان

Red Dead Redemption 2

399,900 تومان

فقط در PS5!

Voltaire: The Vegan Vampire

111,000 تومان

SEASON: A letter to the future

249,900 تومان369,900 تومان

Horizon Forbidden West

699,900 تومان799,900 تومان

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

699,900 تومان899,900 تومان

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

599,900 تومان699,900 تومان

مخصوص نینتندو بازا!

Tyrant’s Blessing

99,900 تومان299,900 تومان

Asterigos: Curse of the Stars

242,500 تومان399,900 تومان

TUNIC

299,900 تومان399,900 تومان

The Lord of the Rings: Gollum

499,900 تومان599,900 تومان

Starfield

699,900 تومان799,900 تومان